Sammanfattning av Länsluftsdagen 2010

Den 24 september samlades 28 personer på Hotell Högland i Nässjö för att diskutera luftfrågor i länet.

Det var Luftvårdsförbundet och Länsstyrelsen som tillsammans anordnade dagen. Utgångspunkten var möjligheterna för en ökad samordning dels mellan kommunerna men även andra aktörer.

Föredragshållare från Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och SMHI fanns på plats för att ge sin syn på saken.

Presentationerna från dagen återfinns nedan tillsammans med en deltagarlista.

Viktiga punkter som kom fram:

  • Mätningar kan med fördel kompletteras med modelleringar. Även om MIKSA förslaget (Miljökvalitetsnormer – Kontroll i Samverkan) inte gick igenom finns det i den nya lagstiftningen stora vinster med samverkan. Intresset för detta bland deltagarna från kommunerna var stort. Men kommundeltagarna var tydliga med att poängtera att det är viktigt att även informera kommunpolitikerna om detta.
  • MKN lägger gränsen för godtagbar kvalitet inte bra kvalitet.
  • Många deltagare tror att förbundet skulle tjäna på att gå över till att jobba mer med luftkvalitet än nedfall eftersom det då är mer intressant för näringslivet.
  • Köper man in SIMAIR som en grupp får man 10 % rabatt och alla har varsitt inlogg. Den totala kostnaden är beroende på storleken på kommunen.
  • Viss arbetstid krävs för varje kommun för kompletteringar i SIMAIR.
  • En synpunkt som framfördes vid slutet av dagen var att det kanske främst är kommunerna som kommer ha nytta av SIMAIR, åtminstone nuvarande version.

Luftvårdsförbundet och Länsstyrelsen kommer fortsätta diskutera hur vi i länet ska gå vidare framöver. Här ligger presentationerna och deltagarlistan Deltagarlista (pdf) Habo och Mullsjö (pdf) Ny förordning och nya föreskrifter om luftkvalitet (pdf), Miljökvalitetsnormer och Åtgärdsprogram (pdf), Emissionsdata (pdf), Samordnat program (pdf),Luftmiljö på SMHI (pdf) och Presentation av SIMAIR för Jönköping (pdf)