Arbetsgrupp för bildande av samverkansområde igång

Luftvårdsförbundet har satt ihop en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram ett konkret förslag på hur ett samverkansområde för luftkvalitet kan se ut.

Man kan följa arbetsgruppens arbete här.

Man kan även använda länken till höger på förstasidan för att komma dit.