Länsluftsdag

Välkommen till en dag i luftens tecken!
Jönköpings Läns Luftvårdsförbund och Länsstyrelsen i Jönköpings län bjuder härmed in till ett seminarium om luften i länet den 24 septeber kl 9.00 - 14-30 på Hotell Högland i Nässjö. Program för Länsluftsdagen