Medlemskap i Jönköpings läns luftvårdsförbund

Jönköpings läns Luftvårdsförbund är en ideell förening som vill verka för en bättre luftmiljö i länet. Förbundet bevakar även utvecklingen av luftkvaliteten i länet genom regelbundna mätningar.

Det är vår förhoppning att fler vill bidra till detta arbete. Det kan man göra genom att bli medlem och aktivt vara med och påverka, eller passivt stödja, Luftvårdsförbundets verksamhet.

Vad ger ett medlemskap i Jönköpings läns Luftvårdsförbund?

Ett medlemskap ger:

  • tyngd åt organisationens miljöprofilering
  • direktinformation om de mätprogram som drivs av förbundet, Länsstyrelsen och kommunerna.
  • dataunderlag som kan användas i företagets miljörapportering
  • kontakt med andra företag och myndigheter som arbetar med luftvårds/miljöfrågor
  • möjlighet för länet att få en god uppfattning om tillståndet i luften, vilket behövs för att ta fram och få genomslag för de åtgärder som kan förbättra miljön

Kostnaden för att vara medlem i Luftvårdsförbundet finns under sidan om medlemsavgifter.

Mer information

För ytterligare information kan man vända sig till förbundets ordförande Mats Gustafsson (036-14 66 73), eller förbundets sekreterare Anne-Catrin Almér (010 - 22 36 396).

Folder om förbundet

 

Kontakt

Jönköpings Läns Luftvårdsförbund
c/o Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anne-Catrin Almér (sekreterare)
551 86 Jönköping
telefon: 010 - 22 36 396
Mejl: anne-catrin.almer@lansstyrelsen.se