Kontakta Jönköpings läns Luftvårdsförbund

Vill du veta mer? Beställa en rapport? Bli medlem i förbundet

Kontakta oss

Jönköpings Läns Luftvårdsförbund

c/o Länsstyrelsen i Jönköpings län

Anne-Catrin Almér (sekreterare)

551 86 Jönköping

tel: 036-39 52 92

fax: 036-16 71 83

E-post: anne-catrin.almer@lansstyrelsen.se

Organisationsnummer: 828000-8627