Välkomna på årsmöte och Länsluftsdag 2016

Jönköpings läns luftvårdsförbund inbjuder dig som representant för ditt företag/organisation att medverka vid 2016 års länsluftsdag och årsmöte som i år äger rum på Husqvarna Fabriksmuséum den 13 april.

Handlingarna till årsmötet finns att ladda ner till höger på denna sida.  

Inbjudan gäller såväl nuvarande som intresserade blivande medlemmar. Under denna dag kommer bl.a. Husqvarnas hållbarhetschef, Jonas Willaredt, att berätta om Husqvarnas globala miljöarbete. Det kommer också finnas möjlighet till ett studiebesök i fabriken och på Husqvarnas fabriksmuséum.  

Frisk luft är en förutsättning för en god livsmiljö för oss som bor och verkar i Jönköpings län men också ett villkor för fungerande ekosystem i vår natur. En viktig del i detta arbete är att se förändringar genom att mäta luftkvalitén i våra tätorter och på valda platser i naturen.  

Jönköpings läns luftvårdsförbund är en ideell förening bestående av företag och organisationer (privat och offentlig sektor) som värnar om den gemensamma luftmiljön. Förbundet arbetar för att åtgärder genomförs för att förbättra luftkvaliteten och för att luftvårdsinsatserna i Sverige samordnas.  

Som medlem i Jönköpings läns luftvårdsförbund får ditt företag/organisation ett medlemsbevis som visar att ni aktivt vill främja en god luftkvalité. Detta kan ni med fördel kommunicera med intressenter, kunder och era anställda. Samtidigt ges ni också möjlighet att delta vid konferenser, nätverka och i övrigt ta del av information om luftkvalitén i vårt län.

Anmälan sker senast den 1 april via länken längst ned på denna sida. Dagen är kostnadsfri.  

Program

9.00 Fika  

9.15 Välkommen till Husqvarna Jan Palmqvist, fastighetschef Husqvarna Group  

9.30  Årsmöte Jönköpings läns Luftvårdsförbund (Endast medlemmar har rösträtt)  

10.30 Presentation av Luftvårdsförbundets arbete  Anne-Catrin Almér, sekreterare Luftvårdsförbundet  

10.50 Paus  

10.55 Miljöarbete med fokus på luftvårdsfrågor, Husqvarna lokalt Mats Gustafsson, Miljöchef Husqvarna Norge/Sverige  

11.15 Husqvarnas hållbarhetsarbete globalt Jonas Willaredt, Hållbarhetschef, Husqvarna Group    

11.45 Stöd för klimatinvesteringar, Klimatklivet Frida Moberg, Samordnare klimatklivet, Länsstyrelsen  

12.00 Lunch (ingår)  

12.45 – 14.00 Studiebesök på fabriken alternativ Husqvarna fabriksmuseum (cirkatid)

Möjlighet finns att på egen hand besöka muséet efter dagens slut.

Kontakt

Jönköpings Läns Luftvårdsförbund
c/o Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anne-Catrin Almér (sekreterare)
551 86 Jönköping
telefon: 010 - 22 36 396
Mejl: anne-catrin.almer@lansstyrelsen.se

 Husqvarna fabriksmuseum