Länsluftsdagar

Två av Luftvårdsförbundets syften är att verka för att åtgärder vidtas mot luftföroreningar och att fungera som forum i luftvårdsfrågor. Därför anordnar förbundet länsluftsdagar för att lyfta luftvårdsfrågorna i regionen.

Den första länsluftsdagen genomfördes år 2010 i Nässjö och handlade om förutsättningar och möjligheter för att bilda ett samverkansområde i länet. Samverkansområdet blev verklighet under år 2013.

Sedan 2010 har tre länsluftsdagar genomförts, se program och presentationer under dagarnas egen sida.

Förslag på teman och föreläsare till länsluftsdagarna kan skickas till förbundets sekreterare.

Kontakt

Jönköpings Läns Luftvårdsförbund
c/o Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anne-Catrin Almér (sekreterare)
551 86 Jönköping
telefon: 010 - 22 36 396
Mejl: anne-catrin.almer@lansstyrelsen.se