Jönköpings läns Luftvårdsförbunds styrelse 2020

Vald på årsmötet 23 april 2020

Ordförande: Mats Weidman, Jönköpings kommun 

Kassör: Anders Hansson, Jönköpings kommun 

Ordinarie ledamöter:

 • Carl-Johan Olsson, Södra skogsägarna, vice ordförande 
 • Margareta Karsberg, Jönköpings Energi AB
 • Kenneth Andersson, Tranås kommun
 • Krister Wall, Trafikverket
 • Maria Cannerborg, Region Jönköpings län
 • Fredrik Skaghammar, Tranås kommun 
 • Anne-Catrin Almér, Länsstyrelsen, sekreterare 

Suppleanter:

 • Simon Jonegård, Lantbrukarnas riksförbund
 • Fredrik Gustavsson, Attends Healthcare
 • Irene Oskarsson, Aneby kommun
 • Susanne Wismén, Jönköpings kommun
 • Måns Lindell, Länsstyrelsen
 • Mats Gustafsson, Husqvarna AB

Kontakt

Jönköpings Läns Luftvårdsförbund
c/o Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anne-Catrin Almér (sekreterare)
551 86 Jönköping
telefon: 010 - 22 36 396
Mejl: anne-catrin.almer@lansstyrelsen.se