Jönköpings läns Luftvårdsförbunds styrelse 2018

Vald på årsmötet 13 april 2018

Ordförande: Mats Gustafsson, Husqvarna AB

Kassör: Anders Hansson, Jönköpings kommun 

Ordinarie ledamöter:

 • Susanne Wismén, Jönköpings kommun, v. ordf
 • Margareta Karsberg, Jönköpings Energi AB
 • Kenneth Andersson, Tranås kommun
 • Lennart Pamp, Nässjö affärsverk
 • Maria Cannerborg, Region Jönköpings län
 • Fredrik Skaghammar, Tranås kommun 
 • Anne-Catrin Almér, Länsstyrelsen, sekreterare 

Suppleanter:

 • Carl-Johan Olsson, Södra skogsägarna
 • David Ekbäck, Lantbrukarnas riksförbund
 • Fredrik Gustavsson, Attends Healthcare
 • Irene Oskarsson, Aneby kommun
 • Krister Wall, Trafikverket
 • Måns Lindell, Länsstyrelsen

Kontakt

Jönköpings Läns Luftvårdsförbund
c/o Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anne-Catrin Almér (sekreterare)
551 86 Jönköping
telefon: 010 - 22 36 396
Mejl: anne-catrin.almer@lansstyrelsen.se