Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi år 2018-2030

Om projektet​

 Content Editor ‭[1]‬

Berit Löfgren
Enhetschef
Enheten för landsbygd och tillväxt Länsstyrelsen Gävleborg 
berit.lofgren@lansstyrelsen.se
010-225 14 36

Anna Backlin
Utvecklingsstrateg
Infrastruktur och samhällsplanering
Region Gävleborg
anna.backlin@regiongavleborg.se
026-65 02 09

David Levrén
Företagsutvecklare
LRF Gävleborg 
david.levren@lrf.se
026-24 59 91

 Content Editor ‭[3]‬

För att nå handlingsplanens 14 mål och genomföra de 61 åtgärderna ska detta samarbetsprojekt stödja, utbilda inspirera och följa upp olika aktörers arbete. För kommunerna kan egna, lokala planer vara viktiga att ta fram för att öka tydlighet och säkerhet för ansvar och riktning. Projektet ska vara en resurs för sådant arbete. Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018–2030, implementering är finansierat av landsbygdsprogrammet 2014–2020 och pågår fram till och med mars 2021.