Dokument

Här har vi samlat olika dokument och länkar som kan vara av intresse.

Regeringens proposition.pdf

Kortversion - En livsmedelsstrategi för Sverige.pdf

Regeringens handlingsplan.pdf

Klicka här om du vill se en film där arbetsgruppen beskriver arbetet, 2 oktober 2017: https://www.youtube.com/watch?v=IS9aQdOD5ds

Klicka här om du vill se en film om dialogmötena, 3 maj 2018: https://www.youtube.com/watch?v=IaOo3Buo6gE

 

Du har nu möjlighet att lämna synpunkter på Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018–2030.

Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och LRF Gävleborg har tagit fram ett förslag till handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi. Handlingsplanen går nu ut på remiss och du har möjlighet att lämna synpunkter.
Dina synpunkter ska ha kommit in till rg@regiongavleborg.se senast 26 oktober 2018. Märk e-posten med Dnr RS 2018/887.

Klicka på länken nedan för att läsa förslaget:

Remiss - Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030.pdf 

Livsmedelsproduktion Gävleborgs län.pdf