Möte om gräsmarker och småbiotoper med Svenska kraftnät och Trafikverket

Den 13-14 februari träffades länsstyrelser, Sveriges Lantbruksuniversitet, Trafikverket och Svenska kraftnät för att diskutera framtidens miljöövervakning av gräsmarker och småbiotoper. Mötet ägde rum i Falun.