LillNILS gräsmarker, småbiotoper och myrar - Uppsala 5-6 februari 2014

Välkommen till två dagar om regional miljöövervakning av gräsmarker, småbiotoper och myrar!
åkrar och grusväg (brukningsväg)

Målgrupp

  • Samtliga intresserade länsstyrelser; miljöövervakare, RUS m.fl.
  • Andra intresserade myndigheter som Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Trafikverket, Sv kraftnät
  • Forskare

Innehåll

  • Gräsmarkernas gröna infrastruktur – gräsmarksövervakning i samverkan
  • Åkermarkens arrondering – förslag till indikator för småbiotoper
  • Miljömålsindikator för ingrepp i myrar, resultat från utvecklingsprojekt 2013
  • Utformning av övervakningen för delprogrammen gräsmarker, småbiotoper och myrar perioden 2015-2020
  • Workshop om analysbehov och tillämpning för insamlade data från första femårsperioden 2009-2013  

Programmet är utformat så att man kan välja att delta i de delar man är mest intresserad av.

Ta del av programmet, pdf öppnas i nytt fönster

Plats

Ekologicentrum, SLU i Ultuna, Ulls väg 16. Du hittar kartor över Ultuna på SLU:s webbplats. 

Gröna stadsbussarna 110, 115 och 20 går från Kungsgatan framför tågstationen.

Kostnad

Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe och lunch båda dagarna. Boende samt middag på kvällen 5 februari ingår ej.  

Boende

5-6 februari har vi reserverat 18 rum på Sunnersta herrgård www.sunnerstaherrgård.se som ligger ca 20 minuters promenad från Ekologicentrum. Några rum finns också reserverade 4-5 februari.

Rummen bokas direkt med Sunnersta herrgård, tel 018-324220 och hålls reserverade till oss fram till och med fredag 17 januari. Ange Länsstyrelsen Örebro vid bokning.

Enkelrum på Sunnersta herrgård kostar 710 kr inkl. moms. Det finns även vandrarhemsbäddar. Observera att kostnaden för boende betalas av respektive organisation.

Buss 20 går till hållplats ”Herrgårdsvägen” mittemot Sunnersta herrgård.

Middag 5 februari kl. 19

På kvällen kan du delta i gemensam middag på Sunnersta herrgård. Kostnaden är 385 kr inkl moms. Anmälan till middag görs i samband med anmälan till seminariet.

Anmälan

Anmälan senast måndag 27 januari via nedan länk till anmälan.