Metodik för regional miljöövervakning av gräsmarker och våtmarker 2015-2020

I en ny rapport beskrivs de slutliga avvägningarna, variablerna och arbetssättet som används för regional miljöövervakning av gräsmarker och våtmarker i landskapsrutor från och med år 2015.