Uppföljning av vegetation och direkta ingrepp i myrar

Nu finns en ny rapport om uppföljning av vegetation och direkta ingrepp i myrar. I ett utvecklingsprojekt har vi utvärderat den regionala miljöövervakningen av myrar från 2009 till 2013. Med hjälp av utvärderingen och ett storskaligt metodtest har vi också tagit fram tre förslag till miljömålsindikatorer för ”direkta ingrepp i myrar”.
Körspår på myr, foto: Ulf Sandström