Nytt förslag på miljömålsindikator

I ett utvecklingsprojekt från 2012 föreslås en metodik för att ta fram en miljömålsindikator för åkerlandskapet variation och förekomst av småbiotoper.