Vad är egentligen en gräsmark?

Detta var något som grubblades på när LillNILS utvecklingsprojekt för norra Sverige gjorde en resa till Dalarna 25-26 september.

Under de två dagarna diskuterades bland annat hur det går att avgränsa gräsmarker mot andra typer av biotoper i flygbild och i fält.


Foto: Helena Rygne

Deltagarna besökte några fäbodar i Dala-Floda och oskiftade byar i Gagnef, tittade på igenväxta betesmarker, kraftledningsgator, älvängar, och mycket annat.

Projektets målsättning är att kunna ta fram en övervakningsmetodik som ska fungera för att  följa utvecklingen i gräsmarkerna i norra Sverige, både till areal och artinnehåll.


Foto: Helena Rygne

De personer som deltog var Urban Gunnarsson, Länsstyrelsen i  Dalarna, Tina Nilsson, Länsstyrelsen i Norrbotten, Helena Rygne, Länsstyrelsen i Örebro län, Anna Sundeberg, Länsstyrelsen i Västernorrland samt Anders Glimskär och Marianne Åkerholm från SLU.