Jordbruksverket vill att fler län ska ansluta sig till LillNILS

Läs mer i rapporten där Jordbruksverket utvärderat befintliga övervakningssystem för odlingslandskapets natur- och kulturvärden.

Läs mer i rapporten:

Länk till rapport. Öppnas i samma fönster.