Sensorer för vattenkvalitet i miljöövervakning av vattendrag

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
37
Denna rapport utvärderar möjligheterna att i den löpande miljöövervakningen använda sensorer som ett komplement till den månadsvisa provtagningen i vattendrag samt för uppföljning av dagvatten.

Rapporten utgör delredovisning av action C8 och action C9 inom LIFE IP Rich Waters. C8, där SLU deltar, omfattar mätning med sensorer i jordbruksvattendrag och C9, där IVL deltar, omfattar mätningar i dagvattenledningar.
Kommentar: