Så gör vi skillnad - 20 delprojekt i korthet

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
8
Sammanfattning av temaområden och delprojekt inom LIFE IP Rich Waters.
Kommentar: