Musselodling: Innovativ metod mot övergödning i Norra Östersjön

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
 
Folder om arbetet mot internbelastning inom LIFE IP Rich Waters, bland annat genom ett delprojekt där föreningen Ecopelag testar och utvecklar en metod för att odla blåmusslor i Norra Östersjöns vattendistrikt.
Kommentar: