Handbok för strategisk kommunal vattenplanering

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-858-3
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
55
Handbok för strategisk kommunal vattenplanering ger förslag på hur en kommun kan arbeta med vattenfrågor.

Handboken har samlat bästa tillgängliga kunskap om arbete med vattenplanering hos kommuner och är baserad på erfarenheter och lärdomar från olika kommuners vattenarbete. Arbetssättet beskrivs ur ett processperspektiv med exempel på vad som är viktigt att tänka på.

Handboken är framtagen som stöd för tjänstepersoner inom en kommun som arbetar eller kommer att arbeta med vattenfrågor.
 
Bilagor till Handbok för strategisk kommunal vattenplanering

Bilaga 1: Checklista. Frågor att ställa sig under processen.
Bilaga 2: Handboken i korthet. Ett sammandrag av handboken.
Bilaga 3 a: Lagkrav och riktlinjer.
Bilaga 3 b: Kunskapsunderlag för vattenplanering.
Bilaga 4 a: Prioriteringsmatris – exempel på metod för att prioritera   insatser.
Bilaga 4 b: Riskanalys – exempel på metod för att göra en riskanalys.
Bilaga 4 c: Processkartläggning. Metod för att identifiera olika arbetssätt inom kommunen.
Bilaga 4 d: Exempel på samhällsekonomiska analysmetoder.
Bilaga 4 e: Vattendokument – en översikt över olika typer av vattendokument, vad de används till och vad skillnaderna är.
Bilaga 4 f: Vattenplan – ettt förslag till vad en strategiskt inriktad vattenplan kan innehålla.
Bilaga 4 g: Ta fram en vattenplan. Exempel på process
Bilaga 4 h: Lokala åtgärdsprogram – förslag till disposition.
Bilaga 5 a: Mall för projektdirektiv.
Bilaga 5 b: Mall för projektplan.
Bilaga 6: Ordlista.
Kommentar: