Publikationer

I Rich Waters ska vi undersöka, mäta, utvärdera och dra lärdomar från arbetet med effektiva åtgärder för bättre vatten. Alla projekt dokumenteras för att resultaten ska kunna spridas och användas i framtiden. Här kommer du att kunna hitta och ladda hem rapporter och annat material.