Styrgrupp

Rich Waters styrgrupp består av elva personer på ledande positioner och med stor erfarenhet av vattenfrågor på central, regional och lokal nivå. Mats Wallin, chef för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt, är styrgruppens ordförande.

Styrgruppens roll är framför allt att stödja projektledningen med strategiska beslut och att hålla ett vakande öga över genomförandet under de kommande sju åren. En viktig uppgift blir även att se till att projektets resultat får så stor spridning som möjligt. 

Styrgruppen består av:

  • Anna Linusson, Vattenmyndigheten Norra Östersjön (ordförande)

  • Staffan Jansson, Västerås stad, Mälarenergi och Mälarens vattenvårdsförbund (vice ordförande)

  • Charlotte Duvkär, Mälarenergi

  • Anders Lindblom, Länsstyrelsen i Stockholm

  • Kevin Bishop, Sveriges Lantbruksuniversitet

  • Signild Nerheim, Havs- och vattenmyndigheten

  • Peder Eriksson, Länsstyrelsen i Örebro

  • Kristina Ekholm, Uppsala vatten

  • Kjell Johansson, Nyköpingåarnas vattenvårdsförbund

  • Else-Marie Mejersjö , Jordbruksverket