Projektpartner

Vi har ett gemensamt ansvar för att skydda och bevara vårt vatten. Vattendrag och sjöar känner varken till kommun- eller länsgränser och därför behövs en bred samverkan för åtgärder kring vatten.

​Rich Waters består av 20 delprojekt och genomförs huvudsakligen i Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län. 34 myndigheter, kommuner, företag, universitet och vattenvårdsförbund ska tillsammans bidra med ny kunskap och bättre metoder för att tackla några av de allvarligaste miljöproblemen som påverkar vattnets kvalitet och livskraft.

Även nationella myndigheter som Havs- och Vattenmyndigheten och Jordbruksverket deltar i projektet. På så sätt kommer resultaten av Rich Waters att få spridning över hela landet. Vi deltar även i samarbeten och utbyten med andra länder inom EU. Tillsammans tar vi krafttag för bättre vatten!

 

Nationella myndigheter:

 • Havs- och Vattenmyndigheten
 • Jordbruksverket

 

Länsstyrelser

 • Dalarna
 • Kalmar
 • Norrbotten
 • Stockholm
 • Södermanland
 • Uppsala
 • Västernorrland
 • Västmanland
 • Västra Götaland
 • Örebro

 

Kommuner

 • Heby
 • Katrineholm
 • Sollentuna
 • Stockholms stad
 • Upplands Väsby
 • Uppsala
 • Västerås stad
 • Älvkarleby
 • Örebro
 • Östhammar

 

Vattenvårdsförbund

 • Hjälmarens vattenvårdsförbund
 • Mälarens vattenvårdsförbund
 • Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund

 

Företag, föreningar

 • Bioremed
 • Ecopelag
 • Julmyra Horse Center
 • Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
 • Mälarenergi
 • Wessman Barken Vatten och Återvinning AB

 

Universitet/forskning

 • IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

 

Rich Waters koordineras av Länsstyrelsen i Västmanland.