Projektledning

Rich Waters koordineras av länsstyrelsen i Västmanland. Här finns även projektledningen och tre temasamordnare.

 

Projektledare

Åsa Erlandsson (föräldraledig)

Telefon: 010-22 49 316

E-post: asa.erlandsson@lansstyrelsen.se

 

David Liderfelt

Telefon: 010-22 49 413

E-post: david.liderfelt@lansstyrelsen.se

 

Kommunikation

Rosita Ericsson

Telefon: 010-224 92 34

E-post: rosita.ericsson@lansstyrelsen.se

 

Anna Andersson Ax

Telefon: 010-224 94 58

E-post: anna.andersson.ax@lansstyrelsen.se

 

Ekonomi

Maria Johansson

Telefon: 010-224 94 27

E-post: maria.johansson@lansstyrelsen.se

 

Roger Norström

Telefon:010-224 92 14

E-post: roger.norstrom@lansstyrelsen.se

 

 

Övervakning

Teresia Wällstedt

Telefon: 010-224 92 51

E-post: teresia.wallstedt@lansstyrelsen.se

 

Temasamordning

Jenny Enberg, Tema Vattenplanering

Telefon: 010-223 13 71

E-post: jenny.enberg@lansstyrelsen.se

 

Ernst Witter, Tema Övergödning från sjöbottnar

Telefon: 010-224 84 44

E-post: ernst.witter@lansstyrelsen.se

 

Jonas Berglind, Tema Fria vandringsvägar och Tema Övergödning från jordbruk och via dagvatten

Telefon: 010-224 92 27

E-post: jonas.berglind@lansstyrelsen.se

 

Hannes Löfgren, Tema Miljögifter (föräldraledig)

Telefon: 010-224 94 00

E-post: hannes.lofgren@lansstyrelsen.se

 

Håkan Johansson, Tema Miljögifter

Telefon: 010-223 13 91

E-post: Hakan.A.Johansson@lansstyrelsen.se