EU:s miljöprogram LIFE

​Rich Waters är Sveriges första LIFE IP-projekt. Det innebär att projektet delvis finansieras inom EU:s miljöprogram LIFE, för att bidra till att Sverige klarar sina åtaganden under EU:s miljödirektiv.

LIFE-programmet finansierar miljö- och klimatprojekt i EU:s medlemsländer. Det är EU-kommissionen som förvaltar LIFE-programmet och årligen beslutar om bidrag.

Förutom de traditionella projekten finns en ny projekttyp, så kallade integrerade projekt (IP). Ett integrerat projekt är storskaligt och utgår från en regional eller nationell plan eller strategi. Det ska också leda till att nya projekt skapas. På så sätt mobiliseras mer resurser till miljöarbetet.

LIFE IP Rich Waters har en total budget på 30 miljoner euro, varav cirka tio miljoner är EU/LIFE-bidrag. Resterande del finansieras av Havs- och Vattenmyndigheten och projektets parter.

 EU LIFE 2014-2020