Seminarium för dig som vill söka ett LIFE-projekt

Vill du lära dig mer om EU:s miljöfond LIFE, hur man ansöker om finansiering och hur man hanterar ett LIFE-projekt? Den 23 april arrangerar Mälarens vattenvårdsförbund ett digitalt seminarium kring LIFE-programmets olika delar, inom ramen för LIFE IP Rich Waters.

Seminariet är en del i en större satsning på att få till stånd fler vattenåtgärder och vänder sig i första hand till kommuner och andra aktörer som vill söka finansiering genom LIFE-programmet. Programmet är framtaget av experter med lång erfarenhet av LIFE-ansökningar. Den första delen, som består av presentationer om LIFE-programmet, ansökningsprocessen och om vad det innebär att driva ett LIFE-projekt, är öppen för alla intresserade. Den senare delen av programmet är mer praktiskt inriktat på projektutveckling inom olika teman.

Ett av målen med LIFE IP Rich Waters är att stödja nya projekt för att ytterligare komplettera de aktiviteter som sker inom projektet, och att skapa nya nätverk.

- Ja, det som vi gör inom Rich Waters måste ge ringar på vattnet. Därför kommer vi även under utbildningen den 23 april berätta mer om hur vi kan stödja projektutveckling, säger Elin Ångman, projektledare för Mälaren – en sjö för miljoner.

Anmäl dig till seminariet genom att mejla christina.flint.celsing@feima.se.

Program och anmälan finns på Mälarens vattenvårdsförbunds webbplats

 

Mer information

Så jobbar LIFE IP Rich Waters med projektutveckling

EU:s LIFE-program