Resultat från EU-projekt visar musslors potential för att rena Östersjön

Musselodling kan vara ett effektivt sätt att rena den övergödda Östersjön. Den slutsatsen drar Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, som har jämfört resultat från tre pågående EU-projekt, däribland LIFE IP Rich Waters.

Musselodlingens potential som miljöåtgärd har under senare år ifrågasatts, bland annat av Stockholms universitets Östersjöcentrum. Nu har SLU har sammanställt resultaten från tre pågående EU-projekt: Interreg-projekten Baltic Blue Growth och NutriTrade, samt LIFE IP Rich Waters. Ny teknik ger betydligt större skördar än vid tidigare försök. SLU:s slutsats är att musselodling i Östersjön kan bidra till att minska övergödningen, samtidigt som den skapar förutsättningar för en cirkulär ekonomi och produktion. "Musselodling utgör ett intressant och konkurrenskraftigt alternativ för att återta näringsämnen från Östersjön och tillbaka till produktion på land," skriver rapportförfattarna.

SLU:s rekommendation är därför att satsa på fler och större musselodlingar för att öka kunskapen om miljöeffekterna och att fortsätta arbeta med att utveckla tekniken för storskalig odling.

Läs mer om rapporten: Nya rön om musselodlingens ekonomiska värde som åtgärd mot övergödning i Östersjön

Se också Skörd över förväntan i försök med musselodling