Nya pengar att söka för vattenprojekt

I augusti öppnar ansökan för finansiering inom EU-programmet Interreg Central Baltic. Över 120 miljoner kronor ska fördelas till nya projekt. Har du en idé om ett vattenprojekt och vill söka finansiering? Då kan du få hjälp med att hitta projektpartner och stöd i ansökningsprocessen.

Länsstyrelsen i Stockholm arrangerar en träff där du får möjlighet att möta andra svenska och åländska aktörer som har spännande idéer, söker projektpartners och vill ha stöd i ansökningsprocessen. Det finns möjlighet att "pitcha" idéer för deltagarna och att ställa frågor om ansökan direkt till projektansvariga från programmets huvudkontor. På plats är även erfarna projektledare som kommer att berätta om processen från idé till ansökan och utförandet av ett Central Baltic projekt.

Ett prioriterat område inom Interreg Central Baltic är hållbart användande av gemsamma resurser. Området är indelat i fyra specifika rubriker, som alla är relevanta för vattenprojekt:

  • Utveckla hållbar turism med hjälp av natur- och kulturresurser
  • Hållbar planering och förvaltning av marina områden och kuster
  • Bättre stadsplanering i regionen
  • Minskade utsläpp av näringsämnen och miljögifter i Östersjön

Mer information om Interreg Central Baltic finns på webben (www.centralbaltic.eu). Ansökan om projektfinansiering kan lämnas in mellan den 15 augusti till 15 oktober 2019.

Träffen arrangeras måndag 26 augusti, klockan 12:30 – 16:30 i länsstyrelsens lokaler på Regeringsgatan 66 i Stockholm. Kontakta christina.rehnberg@lansstyrelsen.se för mer information.

Dagen efter, tisdag 27 augusti klockan 10:00, arrangerar Länsstyrelsen en skrivarstuga för ansökan om projektfinansiering.

>> Skrivarstuga för hjälp med ansökan till Interreg Central Baltic - Stockholm

 

Extra stöd till vattenvårdsprojekt

Länsstyrelserna får ökat anslag för att finansiera lokala vattenvårdsprojekt (LOVA). Det betyder att en extra ansökningsomgång är eller kommer att öppna inom kort. LOVA-bidrag kan ges till projekt för att förbättra vattenmiljön. Håll utkik på webben eller hör av dig till din länsstyrelse om ansökningsprocess och -datum.

>> Havs- och vattenmyndigheten fördelar ytterligare medel till arbete för minskad övergödning