Lösningar i naturen för att minska klimatrisker

Torkan är ett bestående minne från förra sommaren. Men i ett förändrat klimat ökar även risken för översvämningar. Inom Rich Waters arbetar tre länsstyrelser tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet med att hitta metoder för att planera vattnet i landskapet och förhindra översvämningar. Kort sagt: dränka landskapet och rädda staden!

deltagare på workshop i Göteborg

​Delprojektet fokuserar på fallstudier av Arbogaåns och Bällstaåns avrinningsområden. I projektet tittar man på så kallade naturbaserade lösningar, det vill säga åtgärder i skog- och jordbrukslandskap för att hålla kvar vattnet och förhindra översvämningar. Under våren har projektet arrangerat workshops med olika aktörer i respektive område – bland annat kommuner, vattenvårdsförbund, intresseorganisationer och lantbrukare.

​I slutet av maj deltog projektansvariga från länsstyrelserna i Västmanland och Stockholm i den stora europeiska klimatkonferensen ECCA, i Lissabon, Portugal. På konferensen presenterades flera forskningsrapporter inom området, som gav både stöd och inspiration till det fortsatta arbetet här hemma. Klimatfrågan stod även i fokus för årets Havs- och vattenforum i Göteborg, där Rich Waters höll i en workshop om klimatanpassning och ekosystemtjänster. Deltagarna fick identifiera hinder och förutsättningar för att få åtgärder på plats. Det blev kreativa och aktiva diskussioner om hur olika naturbaserade lösningar mot översvämning hänger ihop i landskapet.

 

Smygpremiär av ny podcast

Vill du veta mer om vattenplanering i ett förändrat klimat och hur man kan arbeta med naturbaserade lösningar? Då ska du lyssna på vår nya podcast, Bättre vatten. Podden kommer att lanseras efter sommaren, men redan nu kan du ladda ned det första avsnittet där vi har pratat med Måns Enander som leder delprojektet och som även arbetar som klimatsamordnare på länsstyrelsen i Västmanland. Sara Bergek, chef för sötvattenslaboratoriet på Institutionen för akvatiska resurser på SLU berättar om vattnets ekosystemtjänster och hur de påverkas av klimatförändringarna. Vi har dessutom träffat lantbrukaren Roger Andersson, från Arbogaåns vattenförbund och Jon Wessling, LRF Mälardalen. Vilka hinder och förutsättningar ser de för att få till stånd åtgärder på landsbygden?

Sist men inte minst pratar vi med Anita Bergstedt, som har arbetat länge med att hitta naturbaserade lösningar för att hålla kvar vatten i landskapet.

Lyssna på första avsnittet av podden Bättre vatten: Varmare, blötare och torrare – om vattenplanering i ett förändrat klimat

Presentation av Rich Waters på European Climate Change Adaptation conference (ECCA)

Poster ECCA Save the town and drown the landscape.pdf