Lämna dina synpunkter på handbok för strategisk vattenplanering

Arbetet med en handbok för kommunal strategisk vattenplanering är i sitt slutskede. Nu har du möjlighet att lämna synpunkter på materialet. Senast den 31 oktober vill vi ha dina kommentarer.

Handboken bygger på erfarenheter från kommuner, vattenvårdsförbund och vattenråd, konsulter, länsstyrelser och andra som arbetar med vattenplanering. Under processens gång har Länsstyrelsen i Stockholm arrangerat en rad workshops för att identifiera nyckelfrågor och behov av stöd. För att handboken ska bli så bra och användbar som möjligt vill vi nu få synpunkter på handboken och dess bilagor. Vi välkomnar synpunkter från alla som intresserar sig för vattenplaneringsfrågor. Syftet är att kunna komplettera materialet innan det lanseras. Det är inte ett formellt samråd.

Hur gör jag för att lämna synpunkter?

Handboken och bilagorna finns att ladda ner längre ned på sidan. Du kan använda kommentarfunktionen i din pdf-läsare eller i word, anteckna synpunkterna i ett separat dokument eller använda mallen nedan.

E-posta dina synpunkter till jenny.enberg@lansstyrelsen.se senast 31 oktober.

Alla synpunkter sammanställs och beaktas i slutbearbetningen av handboken. De sparas också som arbetsmaterial. Här kan du läsa mer om hur länsstyrelsen hanterar dina personuppgifter.

Lansering i december

Den 6 december 2018 presenterar vi handboken vid ett seminarium i Stockholm. Den publiceras sedan här på LIFE IP Rich Waters webbplats.

Mer information och anmälan finns här.