Kontakta oss

​LIFE IP Rich Waters koordineras av länsstyrelsen i Västmanland.

Besöksadress: Västra Ringvägen 1
Postadress: 721 86 Västerås

Telefon: 010-224 90 00 (växeln öppen 08.30-16.30)
Fax: 010-224 91 10

E-postadress: richwaters.vastmanland@lansstyrelsen.se

 

Projektledning

 

Projektledare

Åsa Erlandsson (föräldraledig)

Telefon: 010-22 49 316

E-post: asa.erlandsson@lansstyrelsen.se

 

David Liderfelt

Telefon: 010-22 49 413

E-post: david.liderfelt@lansstyrelsen.se

 

Kommunikation

Rosita Ericsson

Telefon: 010-224 92 34

E-post: rosita.ericsson@lansstyrelsen.se

 

Ekonomi

Maria Johansson
Telefon: 010-224 94 27

E-post: maria.johansson@lansstyrelsen.se

 

Övervakning

Teresia Wällstedt

Telefon: 010-224 92 51

E-post: teresia.wallstedt@lansstyrelsen.se