Från idé till genomförande – hitta finansiering till vattenprojekt

Tisdag den 16 juni arrangerar Mälarens vattenvårdsförbund och projektet Mälaren – en sjö för miljoner, inom ramen för LIFE IP Rich Waters, en kostnadsfri kurs där du får information om att hitta finansiering och möjlighet att arbeta i en workshop med fokus på att identifiera gemensamma behov kring åtgärder och finansiering. Kursen sker digitalt.

​Vi går igenom medfinansiering, budget och hur en kommun kan använda konkreta investeringar i kommunen och i privat regi. Medverkar gör representanter från Ecoloop, Havs- och vattenmyndigheten och LIFE IP Rich Waters.

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till kommuner och andra aktörer i Norra Östersjöns vattendistrikt. Aktörer från övriga landet kan i mån av plats anmäla sig.

Program

Inbjudan Från idé till genomförande – att hitta finansiering till vattenprojekt.pdf

Anmälan

Anmäl dig genom att skicka ett mejl till Stefan Engblom, stefan.engblom@ecoloop.se. Begränsat antal platser.