Vattendagarna 2019 i Västerås

Svenska Föreningen för Limnologi välkomnar er till årets Vattendagar på Elite Stadshotell Västerås. Årets Vattendagar fokuserar på övergödning och hydromorfologi. LIFE IP Rich Water deltar med erfarenheter från flera pågående projekt.

Under tre inspirerande dagar får vi ta del av erfarenheter av genomförda åtgärder och olika metoder för minskad internbelastning och ökad konnektivitet. Sista dagen åker vi på exkursion för att se genomförda åtgärder och besöka skogsområdet som brandhärjades 2014.

Program, mer information och anmälan