Konferens: Vatten Avlopp Kretslopp

Årets Vatten Avlopp Kretslopp-konferens arrangeras i Tylösand den 13-14 mars 2019. Under konferensen kommer Jenny Enberg från Länsstyrelsen i Stockholm att presentera Handbok för strategisk kommunal vattenplanering.

​Vatten Avlopp Kretslopp är den årliga mötesplatsen för alla som arbetar med dagvatten, VA-planering och små avlopp. Under VAK 2019 kommer bland annat Havs- och vattenmyndigheten att berätta om en kommande vägledning om prövning av små avloppsanläggningar. Under torsdagen finns LIFE IP Rich Waters på plats och håller i ett seminarium om handboken för strategisk kommunal vattenplanering.

Här finns hela programmet