Invigning av faunapassage i Östtuna

Den tredje faunapassagen som byggs inom ramen för LIFE IP Rich Waters är nu klar för invigning. Välkomna till Östtuna kraftstation utanför Köping söndag den 8 september!

​Faunapassagen öppnar vandringsmöjligheter för fisk och andra vattenlevande djur i Hedströmmen. Projektet har genomförts av Mälarenergi.

 

Mälarenergi ger dig mer information om invigningen