Aspseminarium i Uppsala

Intresserad av asp? Då ska du inte missa Aspseminarium i Uppsala. Här bjuds på ett fullmatat program kring åtgärder och kunskap om asp. Medverkar gör flera av LIFE IP Rich Waters partner för att berätta om åtgärderna inom projektet.

Bland annat kommer Johan Lind, Mälarenergi, att berätta om vattenkraftrelaterade åtgärder för asp i vattendrag som mynnar i Mälaren och Susanna Hansen från Västerås stad om den nya faunapassagen i Svartån i centrala Västerås. Jonas Berglind, temasamordnare för konnektivitet inom LIFE IP Rich Waters modererar ett panelsamtal om hur vi får ihop ekologi, kulturmiljö och juridik.

Aspseminarium pågår under tre dagar. Sista dagen ägnas åt exkursioner för att titta på fiskvägskonstruktioner, diskutera problemlösningar och förhoppningsvis demonstrera märkning av asp.

 

Program och information om anmälan:

Aspseminarium 24-26 april 2019.pdf