Stadsnära vandringshinder för fisk

Välkommen till Västerås och en dag om fria vandringsvägar för fisk. Utifrån lärdomar och praktiska erfarenheter från olika projekt vill vi inspirera till nya åtgärder i kommunal regi. Under dagen får vi ta del av olika exempel på fiskvägar, möjligheter och svårigheter, politiska perspektiv och tankar om framtida samverkan.

Dagen vänder sig främst till politiker och personer som arbetar med miljö- och vattenfrågor i kommuner.

När: 6 november 2019 kl 8:30 - 16:00

Plats: Scandic Hotell, Pilgatan 33 i Västerås

Program och anmälan Stadsnära vandringshinder för fisk 6 november 2019.pdf

Anmälan

Anmäl dig via länken här nedan. Sista anmälningsdag är 30 oktober.