Workshop om länsstyrelsernas arbete för fria vandringsvägar

Välkommen till en workshop om hur länsstyrelserna kan utveckla sitt arbetssätt och samarbete vid åtgärdande av vandringshinder.

Resultatet från dagen ska ligga till grund för det fortsatta arbetet i LIFE IP Rich Waters delprojekt Konnektivitet i vattendrag – en strategisk ansats. Projektet har i två olika studier kartlagt och identifierat vissa nyckelfrågor som vi behöver era tankar och synpunkter om.

Mötet arrangeras inom LIFE IP Rich Waters i samarbete med de fem länsstyrelserna i Norra Östersjöns vattendistrikt.

När och var: Onsdagen den 11 april, 2018. Registrering från kl. 09.00 på Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås.

Målgrupp: Medarbetare och chefer som jobbar med vattenverksamhet, vattenförvaltning, kulturmiljö och fiskeri på någon av länsstyrelserna inom Norra Östersjöns vattendistrikt. I mån av plats välkomnar vi deltagare från andra länsstyrelser i landet.

Anmälan: Du anmäler dig via länken nedan. Där anger du också eventuella kostönskemål. Vi bjuder på lunch och fika. Även ni som tidigare accepterat outlook-inbjudan behöver anmäla er.

 

Inbjudan workshop vandringsvägar 11 april.pdf

 

Om workshopen

Inom LIFE IP Rich Waters delprojekt Konnektivitet i vattendrag – en strategisk ansats undersöker vi hur olika intressenter inom arbetet för fria vandringsvägar ser på situationen. En intervjustudie har riktat sig till länsstyrelsepersonal, intresseföreningar, vattenorganisationer och företag. I en annan studie har vi undersökt hur dammägare och närboende till utrivna dammar uppfattar den nya miljön, myndighetsarbetet med mera. En annan del i projektet handlar om att arbeta med information och rådgivning för att få dammägare att frivilligt komma i gång med åtgärder.

Syftet med workshopen är att diskutera resultaten från undersökningarna och det fortsatta informations- och rådgivningsarbetet. Hur vi går vidare med den kunskap som tagits fram? Vilka nyckelfrågor ska vi fokusera på för att materialet ska bli så relevant och användarvänligt som möjligt för länsstyrelserna?

Här kan du läsa mer om arbetet för fria vandringsvägar inom LIFE IP Rich Waters.