Workshop om handbok för strategisk kommunal vattenplanering

Välkommen till en workshop där vi arbetar med innehåll till en kommande handbok om strategisk kommunal vattenplanering.

​LIFE IP Rich Waters-projektet, genom Länsstyrelsen i Stockholm, bjuder in dig till en workshop om en handbok för strategisk vattenplanering. Handboken ska hjälpa kommunerna i en mer strategisk inriktning inom vattenarbetet. Handboken utgår från goda exempel från olika kommuner och ska bli ett konkret verktyg. Därför är det viktigt att vi får era synpunkter på upplägg och innehåll!

Under workshopen diskuterar vi:

  • Hur ska en handbok för vattenplanering användas?
  • Vem ska använda den?
  • Hur blir den så användbar som möjligt för tänkta målgrupper?

Resultatet från workshopen arbetas in i ett utkast till handbok. Materialet sänds sedan ut för synpunkter till samtliga kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt innan den revideras och färdigställs. Ett slutseminarium förväntas hållas i december.

Inbjudan och mer information om workshopen

 

När och var?

Fredagen 13 april, 2018. Länsstyrelsen i Stockholm, Regeringsgatan 66, plan 4, lokal Grand/Royal.

 

Målgrupper

  • Kommuner som arbetar med strategisk vattenplanering, som ska eller har tagit fram en vattenplan, ett vattenprogram eller lokala åtgärdsprogram för vatten, eller som har tankar kring hur en kommun kan arbeta med prioriteringar av vattenfrågor.
  • Miljökonsulter som vill bidra i arbetet.
  • Länsstyrelserna i distriktet.
  • Andra aktörer som intresserar sig för strategisk vattenplanering.

Vi vänder oss i första hand till er som är verksamma inom Norra Östersjöns vattendistrikt. I mån av plats välkomnar vi deltagare från andra delar av landet.

 

Preliminärt program

09.30 Registrering, kaffe/te och mingel.

10.00 Välkomna! Introduktion till workshopen.

10.15 Life IP Rich Waters-projektet och bakgrund till handbok.

10.45 Exempel på strategisk kommunal vattenplanering

11.50 Lunch

12.50 Workshop handbok

16:00 Dagen avslutas

 

Anmälan

Anmäl dig via Länsstyrelsen i Stockholms webbplats senast den 3 april.

Seminariet är kostnadsfritt. Vi bjuder på fika samt enkel mingellunch.

 

Välkommen!