Studiebesök från Coalition Clean Baltic

Den 19 – 21 november kommer en internationell delegation från organisationen Coalition Clean Baltic att besöka Västmanlands och Örebro län för att ta del av de svenska erfarenheterna med att åtgärda vandringshinder för fisk i vattendrag. De 20 deltagarna kommer från Polen, Estland, Litauen, Lettland, Ryssland, Vitryssland och Sverige.

​Många naturliga forsar har försvunnit i Sverige. Våra vattendrag har dämts upp och rensats från sten. Det påverkar den biologiska mångfalden och hindrar fisk från att vandra och nå sina lekområden. Nu pågår därför ett betydande arbete i många län för att återställa de fria vandringsvägarna och förbättra vattenmiljön.

Studiebesöket arrangeras i samarbete med LIFE IP Rich Waters.

 

Pressinbjudan med program

pm181115_nr_60_studiebesök fria vandringsvägar.pdf