Seminarium: Hur löser vi miljögiftsövervakningen i distriktet med gemensamma krafter?

Välkommen till ett seminarium i Västerås om övervakning av miljögifter. Målet är att inleda ett arbete för en gemensam strategi för miljögiftsövervakning i distriktet och att bilda ett nätverk för dessa frågor.

Under seminariet presenteras resultaten från miljögiftsmätningar inom delprojektet, samt från en stor enkätundersökning om övervakning. Andra frågor som kommer att diskuteras under dagen är:

  • Belastningskällor
  • Hur man genom tillsyn får verksamheter att revidera sina kontrollprogram för att motsvara sina utsläpp
  • Utformning av övervakningsprogram och upphandling av analyser 
  • Identifiering av behov av informationsutbyte och samordning

 

Tid och plats

9.30– 16.00 på Aros Congresscenter i Västerås. Förmiddagsfika serveras från kl 9.00.
 
Anmälan

Seminariet vänder sig främst till dig som arbetar med eller är intresserad av miljögiftsmätningar och som verkar inom Norra Östersjöns vattendistrikt.

Anmälan görs via länken nedan, senast den 23 november.

 

Om projektet

Koordinering av mätningar av miljögifter är ett delprojekt inom LIFE IP Rich Waters. Delprojektet är ett samarbete mellan sex länsstyrelser i Norra Östersjöns vattendistrikt, Stockholms stad, Mälarens vattenvårdsförbund och Hjälmarens vattenvårdsförbund.

 

Detaljerat program och mer information om seminariet kommer under november.