Nätverksmöte Lågflödesmuddring

Utmaningar och förutsättningar för låglödesmuddring är temat för ett möte i Kalmar.

​Syftet med mötet är att de som planerar eller är i gång med att göra lågflödesmuddring som en åtgärd mot övergödda sjöar ska få möjlighet att utbyta erfarenheter. Deltagarna kommer även att göra ett studiebesök i Malmfjärden.

Mötet arrangeras av Katrineholms kommun inom ramen för LIFE IP Rich Waters.

Endast inbjudna deltagare. För mer information kontakta Jenny Herbertsson, Katrineholms kommun: jenny.herbertsson@katrineholm.se