Monitormöte med besök från EASME

Torsdag den 22 november besöker EU/EASMEs expert Milina Schumannova LIFE IP Rich Waters för att delta i höstens möte med projektmonitorerna.

​Mötet äger rum i Uppsala, där Uppsala kommun, SLU och länsstyrelsen deltar i flera delprojekt. Bland annat ska en vattenpark anläggas i Gottsunda och en rad åtgärder genomföras för att minska tillförseln av näringsämnen från jordbruket till Hågån och dess biflöden. SLU bidrar med kartunderlag och forskning kring åtgärdernas effekter på vattenmiljön.

I mötet med EU:s monitor Camilla Strandberg Panelius (Neemo) och projektrådgivaren Milina Schumannova (EASME) ingår en guidad busstur längs Hågån för att besöka de platser där åtgärder planeras inom projektet.