Mälarseminarium 2018

Mälarens vattenvårdsförbund bjuder tillsammans med institutionen för vatten och miljö (SLU) in till 2018 års Mälarseminarium. Vi berättar om färska resultat från miljöövervakningen i Mälaren och pågående forskningsprojekt i och runt Mälaren.

​Preliminära programpunkter:

  • Sommaren 2018, hur extrem var den för Mälaren?
  • Kan optiska sensorer ge oss en bättre miljöövervakning i Mälaren?
  • Ökad förståelse mellan grön och blå infrastruktur - Crosslinkprojektet
  • Hydroakustik som metod att övervaka fisk och djurplankton i Mälaren
  • Fiskpopulationernas fluktuationer och nyttjande i Mälaren
  • LIFE IP Rich Waters - hur hjälper det Mälaren?
  • Var tas prover i Mälaren? Kan vi samordna oss bättre för att få ännu bättre koll på vad som händer i sjön?

 

Tid och plats

25 oktober 2018, kl 09:00 - 16:00

SLU, Hörsal V, Ulls hus E-blocket, campus Ultuna, Almas allé 8 i Uppsala

Anmälan:

Anmäl dig senast den 12 oktober via SLU:s webbplats.

Deltagarantalet är begränsat till 85 personer. Medlemmar från MVVF samt personal från SLU:s institutioner för Vatten och Miljö och Akvatiska resurser har förtur.