Hästgårdar och näringsläckage

Inom LIFE IP Rich Waters ska Julmyra Horse Center och Heby kommun genomföra åtgärder och ta fram informationsmaterial kopplat till frågor om hästhållning och minskat näringsläckage.

​Projektet ska öka samverkan och kommunikation mellan kommun, myndigheter och hästnäringen.

Nu vill vi samla er som arbetar med dessa frågor för att se vad som skett hittills, vad som är planerat för framtiden och hur vi i Rich Waters kan hjälpa till.

Tid: Torsdag den 3 maj, klockan 9.00-12.00

Var: Länsstyrelsen i Uppsala län, Bäverns gränd 17, Uppsala

Anmälan och frågor: Camilla Winqvist, Heby kommun, 0224-361 20, Camilla.Winqvist@heby.se