Handbok som stöd i kommunal strategisk vattenplanering

Välkommen till ett seminarium där vi presenterar vår handbok för kommunal strategisk vattenplanering! Handboken bygger på kommunala erfarenheter och är ett stöd i att strukturera, organisera och prioritera vattenarbetet i en kommun.

​Under 2018 har delprojektet ”Stöd i kommunal vattenplanering” inom Life IP Rich Waters arbetat med handboken. Det har varit ett intensivt arbete där vi samlat in underlag genom workshops med olika aktörer, i huvudsak kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt. De samlade lärdomarna beskrivs i handboken som inspiration till en mer strategisk kommunal vattenplanering.

Under seminariet presenterar vi handbokens innehåll, bakgrund och berättar om hur vi tänker att handboken kan utvecklas under projekttiden. Välkommen att delta!

Handboken kommer att publiceras här på webben under december. Den 24 januari erbjuder vi också ett webbinarium där vi presenterar handboken.

När och var?

Torsdag den 6 december, 2018. Tid 00:00-12.00
Länsstyrelsen i Stockholm, Regeringsgatan 66, plan 4, lokal Grand

Målgrupper

  • Personer som arbetar med vattenfrågor inom en kommun eller länsstyrelse
  • Miljökonsulter
  • Länsstyrelser
  • Andra aktörer som intresserar sig för vattenplanering

Anmälan är öppen. Det går bra att sända oss frågor på förhand.

Anmälan

Anmäl dig via Länsstyrelsen i Stockholms läns webbplats.

Sista anmälningsdag är den 3 december 2018.