Handbok för strategisk kommunal vattenplanering

Välkommen till den tredje och sista workshopen för arbetet med den kommande handboken för strategisk kommunal vattenplanering. Vi arbetar vidare med det senaste utkastet till handbok. Det blir en kombination av erfarenhetsutbyte och verkstad. Bidra du med! 

​Handboken ska hjälpa kommunerna i en mer strategisk inriktning inom vattenarbetet. Den blir ett konkret processtöd som utgår från kommunala erfarenheter med exempel på bland annat samarbetsformer, stöd i genomförande och prioritering i arbetet.

Under workshopen diskuterar vi:

  • Hur blir handboken så användbar som möjligt för tänkta målgrupper?
  • Hur har ni arbetat med att prioritera och genomföra vattenarbetet?
  • Vilka delar saknas inför synpunktsrunda?

Handboken tas fram inom LIFE IP Rich Waters, genom Länsstyrelsen i Stockholm i samarbete med aktörer i Norra Östersjöns vattendistrikt.

 

Målgrupper

  • kommuner som arbetar med strategisk vattenplanering, som ska eller har tagit fram en vattenplan, ett vattenprogram eller lokala åtgärdsprogram för vatten, eller som har tankar kring hur en kommun kan arbeta med prioriteringar av vattenfrågor
  • miljökonsulter som vill bidra i arbetet
  • länsstyrelserna i distriktet
  • andra aktörer som intresserar sig för strategisk vattenplanering.

Vi vänder oss i första hand till er som är verksamma inom Norra Östersjöns vattendistrikt. I mån av plats välkomnar vi deltagare från andra delar av landet.

 

Vad förväntas du som deltagare bidra med?

Du som deltagare ger dina synpunkter på innehåll samt ger förslag på hur handboken kan förbättras specifikt. Du deltar utifrån dina förutsättningar. Det spelar ingen roll hur lång erfarenhet du har av att arbeta med vattenfrågor eller hur långt din kommun kommit i sitt vattenarbete.

Inbjudan med anvisningar om hur du förbereder dig inför workshopenPDF

Handboken och bilagor sänds ut löpande till anmälda deltagare efter13 augusti. Slutligt program samt instruktion till övningar sänds till samtliga deltagare efter det att sista anmälningsdag passerat.

Preliminärt program

09.00 Registrering, kaffe/te och mingel.

09.30 Välkomna! Introduktion till workshopen, kort information om LIFE IP Rich Waters, bakgrund till handboken samt genomgång av utkast till handbok

10.30 Workshop om handbok inklusive paus

12.00 Lunch

12.45 Workshop handbok inklusive paus

15.30 Dagen avslutas

Vi anpassar övningarna efter antalet deltagare.

 

Anmälan 

Sista anmälningsdag är den 21 augusti. Du anmäler dig på Länsstyrelsen i Stockholms läns webbplats.