Grundvatten – en gemensam resurs

Länsstyrelsen i Stockholm arrangerar en inspirationsdag för dig som arbetar med eller är intresserad av grundvattenfrågor.

​Vi tar upp frågor om hur grundvatten påverkas av exploatering, hur vi ska komma framåt för att förbättra grundvattenkvalitén genom att identifiera och åtgärda påverkanskällor och hur vi ska behålla grundvattenkvantiteten för både dricksvatten och grundvattenberoende ekosystem.

Under förmiddagen får vi tillfälle att fördjupa oss om grundvattenbildning och kvalitet. Under eftermiddagen ges tillfälle till erfarenhetsutbyte kring olika frågeställningar. Välkommen!

Program kommer inom kort.

När och var?

Tisdagen 18 september, 2018. Länsstyrelsen i Stockholm, Regeringsgatan 66, plan 4. Lokal Grand.

Anmälan

Du anmäler dig via Länsstyrelsens webbplats

Sista anmälningsdag är den 13 september 2018.

Målgrupper

Vi välkomnar alla intresserade kommuner, vattenvårdsförbund/föreningar, länsstyrelser,
miljökonsulter, eller andra aktörer intresserade av grundvattenfrågor. Vi välkomnar deltagare från hela landet.