Första spadtaget faunapassage i Västerås

Nu börjar arbetet med att bygga en passage för fiskar och andra vattenlevande djur förbi Turbinbron i Västerås.

​Onsdagen den 5 september inleds arbetet officiellt med en liten invigning där bland annat landshövding Minoo Akhtarzand, tekniska nämndens ordförande Jazmin Pettersson och Mälarenergis styrelseordförande Staffan Jansson, deltar.

Kom till Turbinbron vid Fiskartorget kl 11.30. Västerås stad bjuder på fika så långt det räcker. Du kan också ställa frågor om faunapassagen.

Eventets Facebooksida